Aktualnie obowiązujące przepisy konsumenckie są dość rozbudowane. Mamy świadomość, że wielu konsumentów nie zawsze posiada pełną i rzetelną wiedzę o przysługujących im prawach oraz ciążących obowiązkach. Z tego powodu proponujemy udzielenie pomocy w poniższym zakresie:

1) rękojmia za wady - szczególnie, gdy:
  • zakupiona rzecz (ruchomość, nieruchomość) posiadają wady
  • prace remontowe, budowlane, dzieło zostały wykonane w sposób wadliwy
  • sprzedawca rzeczy, wykonawca robót (budowlanych, remontowych), wykonawca dzieła odmawia przyjęcia reklamacji bądź jej nie uznaje
2) gwarancja jakości - szczególnie, gdy:
  • sprzedawca rzeczy, wykonawca robót (budowlanych, remontowych), wykonawca dzieła w ramach udzielonej gwarancji jakości odmawia przyjęcia reklamacji bądź jej nie uznaje
3) niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową - szczególnie, gdy:
  • towar będący rzeczą ruchomą od początku był uszkodzony, przestał działać w trakcie używania, jest niezgodny z opisem, reklamą lub zapewnieniami sprzedawcy, jest niekompletny, źle zamontowany, nie spełnia Państwa oczekiwań;
  • wykonane dzieło będące rzeczą ruchomą jest niezgodne z umową, zapewnieniami przyjmującego zamówienie, źle wykonane
4) gwarancja konsumencka - przykładowe sprawy:
  • sprzedawca rzeczy, wykonawca robót (budowlanych, remontowych), wykonawca dzieła w ramach udzielonej gwarancji konsumenckiej odmawia przyjęcia reklamacji bądź jej nie uznaje

Podstawowe warunki współpracy i wynagrodzenie:

1) Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej sprawie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, konsument NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.

Celem umówienia terminu wstępnej konsultacji należy skontaktować się z kancelarią telefonicznie.

2) Z tytułu prowadzonej sprawy, kancelaria pobiera prowizję w wysokości 15-23% (zależnie od stopnia zawiłości sprawy i spodziewanego nakładu pracy) + VAT liczoną od wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł, przy czym wskazana prowizja PŁATNA JEST DOPIERO PO ZAKOŃCZENIU SPRAWY.