Jesteśmy zdania, iż przed rozpoczęciem współpracy, potencjalny Klient powinien posiadać rzetelną informację o wszelkich warunkach i kosztach wiążących się z proponowanymi usługami prawniczymi. Z tego względu dokładamy wszelkich starań, aby warunki współpracy, w tym sposób rozliczeń finansowych, był w pełni przejrzysty i zrozumiały, gdyż zdajemy sobie sprawę, iż nawet drobne nieporozumienie w tej materii może popsuć najlepszą współpracę. Ponadto, zależy nam, aby byli Państwo pełni zadowoleni z prowadzonych przez nas działań, gdyż wychodzimy z założenia, iż najlepszą rekomendację naszej kancelarii stanowi zadowolony Klient.

Mając powyższe na uwadze, przedstawiamy Państwu podstawowe zasady współpracy z naszą kancelarią.


ODSZKODOWANIA

1) Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej sprawie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, poszkodowany NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.

Celem umówienia terminu wstępnej konsultacji należy skontaktować się z kancelarią telefonicznie.

2) Z tytułu prowadzonej sprawy, kancelaria pobiera prowizję w wysokości 15-23% (w zależności od stopnia zawiłości sprawy i spodziewanego nakładu pracy) + VAT liczoną od kwoty uzyskanego odszkodowania, przy czym wskazana prowizja PŁATNA JEST DOPIERO PO UZYSKANIU ODSZKODOWANIA.


WINDYKACJA

1) Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej sprawie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, potencjalny Klient NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.

Celem umówienia terminu wstępnej konsultacji należy skontaktować się z kancelarią telefonicznie.

2) Z tytułu prowadzonej sprawy, kancelaria pobiera prowizję w wysokości 15-23% (zależnie od stopnia zawiłości sprawy i spodziewanego nakładu pracy) + VAT liczoną od uzyskanej od dłużnika kwoty, przy czym wskazana prowizja PŁATNA JEST DOPIERO PO FAKTYCZNYM PRZEKAZANIU ŚRODKÓW PRZEZ DŁUŻNIKA.


OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej pojedynczej sprawie lub współpracy w ramach stałej obsługi prawnej jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA. Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, potencjalny Klient NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.


Kancelaria stosuje trzy systemy wynagradzania ustalane indywidualnie z Klientem jeszcze przed podjęciem właściwych czynności i ściśle dopasowane do jego potrzeb oraz możliwości, tj.:

1) ryczałtowy - w postaci ustalonej z góry kwoty niezależnej od ilości czasu i nakładu pracy kancelarii
2) godzinowy - w postaci ustalonej z góry stawki liczonej za każdą rozpoczętą godzinę pracy kancelarii
3) mieszany - stanowi elastyczne połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego

Jednakże, jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm już od 120 zł miesięcznie + VAT.SPRAWY KONSUMENCKIE

1) Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej sprawie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, konsument NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.

Celem umówienia terminu wstępnej konsultacji należy skontaktować się z kancelarią telefonicznie.

Z tytułu prowadzonej sprawy, kancelaria pobiera prowizję w wysokości 15-23% (zależnie od stopnia zawiłości sprawy i spodziewanego nakładu pracy) + VAT liczoną od wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł, przy czym wskazana prowizja PŁATNA JEST DOPIERO PO ZAKOŃCZENIU SPRAWY.