IUSTITIA Kancelaria Prawna udziela kompleksowej pomocy prawnej osobom dochodzącym odszkodowań z tytułu poniesionej szkody. Istotne jest to, że o wypłatę odszkodowania w większości wypadków można ubiegać się również w sytuacji, gdy nie byliśmy ubezpieczeni i to nawet do 10 lat od chwili powstania szkody, a w niektórych przypadkach do 20.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż kancelaria przyjmuje również sprawy określane jako "wyjątkowo trudne", gdzie ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

Podejmowane przez nas czynności charakteryzują efektywnością oraz szybkością działania. Co warto zaznaczyć, to właśnie w naszym interesie leży, aby uzyskali Państwo jak najwyższą kwotę odszkodowania i byli w pełni zadowoleni z prowadzonych przez nas działań, gdyż wychodzimy z założenia, iż najlepszą rekomendację naszej kancelarii stanowi zadowolony Klient, a ponadto, nasze wynagrodzenie jest ściśle związane z wysokością wywalczonego odszkodowania.

Od momentu powierzenia nam sprawy poszkodowany uzyskuje pełną pomoc prawną w zakresie czynności zmierzających do szybkiego uzyskania jak najwyższego odszkodowania. W zależności od stadium na jakim została przekazana nam sprawa, udzielamy pomocy prawnej na każdym jej etapie - przedsądwym, sądowym i egzekucyjnym.

Zakres spraw:
  • odszkodowanie (zadośćuczynienie) z tytułu szkody (krzywdy) osobowej
  • odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej
  • - powstałej m.in. w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy lub w drodze do/z pracy, zdarzenia losowego (powódź, pożar, zalanie itp.), ruchu przedsiębiorstwa (szkody górnicze itp.), czynu niedozwolonego (np. przestępstwa, wykroczenia)
  • sprawca szkody/ubezpieczyciel odmawiają wypłaty odszkodowania
  • wysokość uzyskanego odszkodowania jest niezadowalająca
  • ubezpieczyciel żąda od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania (regres ubezpieczeniowy)

Podstawowe warunki współpracy i wynagrodzenie:

1) Wstępna konsultacja odnośnie możliwości podjęcia czynności w przedstawionej sprawie jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA.

Na tym etapie potencjalny Klient uzyskuje pełną i rzetelną informację o możliwych działaniach i związanych z tym szansach, zagrożeniach i przede wszystkim kosztach. W przypadku rezygnacji z naszych usług na tym etapie, poszkodowany NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW.

Celem umówienia terminu wstępnej konsultacji należy skontaktować się z kancelarią telefonicznie.

2) Z tytułu prowadzonej sprawy, kancelaria pobiera prowizję w wysokości 15-23% (w zależności od stopnia zawiłości sprawy i spodziewanego nakładu pracy) + VAT liczonych od kwoty uzyskanego odszkodowania, przy czym wskazana prowizja PŁATNA JEST DOPIERO PO UZYSKANIU ODSZKODOWANIA.