IUSTITIA Kancelaria Prawna powstała w odpowiedzi na pojawiające się problemy współczesnego życia prawno - gospodarczego, gdyż w pełni rozumiemy, iż obowiązujące przepisy prawa są często niejasne, nie tylko dla konsumentów, ale również przedsiębiorców.

Co nas wyróżnia?

1) Wynagrodzenie pobieramy po pozytywnym zakończeniu sprawy
- w przeważającej części przekazanych spraw wynagrodzenie z tytułu udzielonej pomocy prawnej pobieramy po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia dla naszego Klienta - w przeciwnym razie pracujemy za darmo.

2) Elastyczne warunki ustalania wynagrodzenia i płatności
- wychodzimy naprzeciw potrzebom Klienta dostosowując wysokość należnego nam wynagrodzenie jak i sposób jego płatności do Państwa możliwości, tak, aby obydwie strony były w pełni usatysfakcjonowane.

3) Przejrzystość i uczciwość w kontaktach z Klientem
- przed przystąpieniem do działania zawsze udzielamy Klientowi pełnej i rzetelnej informacji o możliwych działaniach oraz związanych z tym kosztach. Zadowolony Klient stanowi naszą najlepszą wizytówkę.

4) Specjalizacja
- świadczymy kompleksowe usługi prawne w ramach przyjętej specjalizacji (odszkodowania, windykacja, obsługa prawna firm, sprawy konsumenckie) - dzięki temu mogą być Państwo pewni, iż prowadzenie swoich spraw powierzacie prawnikom-ekspertom posiadającym gruntowną wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie prawa popartą wieloletnią praktyką.

5) Indywidualne podejście do każdej sprawy
- charakteryzujące się gruntownym rozeznaniem jej stanu faktycznego - w odróżnieniu od konkurencji nasze działanie nie ma charakteru masowego i szablonowego.

6) Innowacyjny i specyficzny sposób działania
- pozwalający obniżyć nasze koszty, a co za tym idzie również obniżyć cenę usług oferowanych Klientom przy zachowaniu najwyższej ich jakości.